Søg efter specifikke produkter her

Bølgepap

Herunder finder du vores store udvalg af bølgepap. Bølgepap er særdeles velegnet som basis-indpakning ved en række forskellige typer forsendelser. Vi fører bølgepap i mange forskellige bredder, lige fra 15 cm til store 220 cm ruller. På den måde håber vi, at du altid kan finde den type bølgepap, som passer til dine behov.

 

Nedenfor kan du kigge hele vores udvalg af bølgepap igennem, og finde netop den type som du har brug for. Vores bølgepap er altid på lager, vi kan derfor sende til dig hurtigt. Køb dine bølgepap hos os, vi er billigst og har gode kvalitet på vores emballage produkter.

 Bølgepap bruges om indpakning i rigtigt mange sammenhænge. Specielt ved emner der ikke passer ned i en standard papkasse eller boblekuvert. Bølgepap er perfekt som emballage rundt om skæve og uens vare og emner der skal sendes. Bølgepapen tilpasset let med hånden og tapes til. På denne måde kan man stortset pakke alt forsvarligt ind til transporten. Vores bølgepap kommer på ruller med hele 70m - der er mange forskellige breder, som gør at vores kunder stortset altid kan finde den bølgepap der passer dem bedst. Der dækker lige det behov der er på lageret til indpakningen af et besværligt mene. 
 

Definition på bølgepap


Et materiale til emballering, bestående af 2 eller flere lag papir, hvoraf minimum et af lagene er presset i bølgeform. Lagene er limet sammen på en sådan måde, at der opnås egenskaber i materialet, som de enkelte papirlag ikke har hver for sig.
 

Bølgepap – Papir som en råvare.

Den vigtigste råvare i bølgepap er træfibre, som består af papir. Enten nye papir fibre eller genbrugsfibre. Træerne produceres, i dag, i industrielle skovbrug, hvor skovtilvæksten er større end hugsten, altså vokser de industrielle skove. Råvaren til genbrugspapir opsamles fra bølgepapindustrien, og fra brugte papemballager, som indsamles på genbrugsstationer landet over.

Linere er betegnelsen for de ydre papirlag. Kraftliner fremstilles af kraftcellulose, der igen fremstilles af fyrretræer, og i sjældne tilfælde af løvtræ.

I vores del af verden hentes træet fra de skovrige egne i Nordskandinavien, Canada og det nordlige USA. Årsagen til, at de er koncentreret i de kolde egne er, at træerne, hvoraf cellulosen fremstilles, her er langsomt voksende, hvilket giver lange og kraftige fibre med optimale styrkeegenskaber.

Testliner er betegnelsen for linere der er fremstillet af 100% returpapir.

Med hensyn til fugtresistens er testliner mere fugtabsorberende end kraftlineren. Såvel testliner som kraftliner fås i hvide kvaliteter. Tidligere anvendte man klor til blegning af papir, men i dag anvendes brintoverilte.
 

Bølgen i bølgepap.

Fluting er betegnelsen på det papir der danner bølgerne, og som holder de to linerlag i rigtig afstand fra hinanden, i bølgepappet. De primære krav til fluting er høj stivhed, og så skal kunne papiret formes til jævne, ensartede bølger ved stor hastighed i bølgepapmaskinens limstationer.

Fluting kan fremstilles dels af ren ny papirmasse, dels af genbrugspapir.

Halv-kemisk fluting:

Den rene fluting-papirmasse fremstilles af løvtræ overvejende birketræ. Flutingfabrikker er derfor gerne placeret i områder med overskud af birk, som f. eks i Värmland i Sverige. Papirmassen til fluting fremstilles ved en speciel proces, og kaldes derfor også halv-kemisk fluting. Processen foregår på en sådan måde at størstedelen af træets kitstoffer - lignin og hemicellulose - tilbageholdes i papirmassen. Herved opnås stor stivhed i flutingen.

Genbrugs fluting:

Fluting på basis af returpapir fremstilles overvejende af bølgepapaffald, mindre mængder ugeblade, aviser m.v.


Styrken kommer fra bølgerne i Bølgepap

 

Bølgepapir og dæklag danner tilsammen en gitterkonstruktion på sammen måde som mange bro-, tag- og byggeelementer. Bølgepap har derfor en stor bæreevne, trods et lille materialeforbrug. Gitterkonstruktionen der er elastisk, gør bølgepap til et støddæmpende polstermateriale der i stor udstrækning anvendes til emballering af ømtålelige varer.

Da bølgepap fremstilles af papir, kan det bukkes, rilles udstanses og udformes på utallige måder, hvilket gør det anvendelig over næsten hele emballageområdet, lige fra grovemballage til den fineste detailemballage.

Fremstilling:

Den enkleste bølgepap (enkeltbølgepap), fremstilles i bølgepapmaskinens ”singlefacer”, hvor bølgepapiret presses i bølgeform mellem opvarmede, riflede stålvalser. Herefter påføres bølgerne et stivelsesklister og limes sammen med et dæklag.

Dobbelt bølgepap består af to dæklag med det bølgeformede papirlag i midten. Det fremstilles ved, at det andet dæklag pålimes enkeltbølgepappet i en limstation. Dobbelt bølgepap er det pap, vi ser anvendt til almindelig bølgepapemballager.

Ved at lime 2 eller 3 enkelt-bølgepap-baner sammen med det sidste dæklag, får man dobbelt-dobbeltpap, og tripple-pap. Disse paptyper anvendes til emballager der skal have stor stivhed og styrke.

Bølgetyper:

Grovbølget pap har den største søjlestivhed, og anvendes fortrinsvis til emballager for varer, der ikke tåler statisk tryk under stabling på lager.

Finbølget bølgepap kan med fordel anvendes til emballage for ”selvbærende” varer f.eks. glas, blikdåser og flasker. Derudover anvendes finbølget pap til mindre udstansede emballager, idet de små bølger giver en præcis bukning ved opfoldning af emballagen.

Minibølget pap har en minimal søjlestivhed og anvendes derfor i mindre grad til emballager med krav til stivhed (stablingsstyrke). Den er imidlertid velegnet til fine stanseemballager, da man får en særdeles præcis bukning af f.eks. foldeæsker. Desuden opnår man et smukt tryk på minibølgepap på grund af pappets jævne overflade.